Favicon of pis.gov.np Pis.gov.np निजामती किताबखाना (Department of Civil Personnel Records)

नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - निजामती किताबखाना - Nepal Government, Ministry of General Administration, Department of Civil Personnel Records

Keywords: नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - निजामती किताबखाना - Nepal Government, Ministry of General Administration, Department of Civil Personnel Records

About pis.gov.np


It has 536253 rank value in the world ranking by Alexa data. It has 4 Google Pagerank value. SLD (Second Level Domain) length seems appropriate for SEO and brand-friendly. Domain TLD (Top Level Domain) is gov.np IP address is 202.45.144.21.

pis.gov.np hosted in Nepal accessing to Internet through NITC: IT Agency of Government of Nepal (Internet Service Provider) made with PHP/5.5.32. hosted with Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4.

  • Last Updated 5 months ago
IP Address: 202.45.144.21
Country: Nepal (NP)
Page Speed: 51%
Pagerank: Google Pagerank of pis.gov.np
Alexarank: #536253
Meta Title: निजामती किताबखाना (Department of Civil Personnel Records)
Meta Description: नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - निजामती किताबखाना - Nepal Government, Ministry of General Administration, Department of Civil Personnel Records
Meta Keywords: नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - निजामती किताबखाना - Nepal Government, Ministry of General Administration, Department of Civil Personnel Records

Server Location


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service has found where is host pis.gov.np . hosted in Nepal and accessing the internet through NITC: IT Agency of Government of Nepal .

Latitude: 28
Longitude: 84
Timezone: Asia/Kathmandu
Country: Nepal (NP)

Heading Analysis


नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती किताबखाना
निजामती किताबखानाको लागि टहरा निर्माण सम्बन्धि शिरदन्दी दरभाउपत्र आह्वानको १५ दिने सूचनापुरा पढ्नुहोस
सिटरोल दर्ता तथा वैयक्तिक विवरण (PIS) अद्यावधिकीकरण गर्ने सम्बन्धी विस्तृत जानकारीःपुरा पढ्नुहोस
आ. व. २०७४/७५ मा अनिवार्य अवकाश हुने अनुमानित कर्मचारीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचनापुरा पढ्नुहोस
आ.व.२०७४/७५ को तलबी प्रतिवेदन पारित सम्बन्धी जरूरी सूचनापुरा पढ्नुहोस
सिटरोल दर्ता तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी निजामती किताबखानाको अनुरोधपुरा पढ्नुहोस
वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी निजामती किताबखानाको अनुरोधपुरा पढ्नुहोस
अनलाइन सिटरोल दर्ता उपयोग गर्ने तरिकापुरा पढ्नुहोस
२ बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरीसकेका तर सिटरोल दर्ता नगरेका कर्मचारीहरुको लागि कार्यालयले प्रमाणपुरा पढ्नुहोस
अौषधी उपचारको अभिलेख माग गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी परिपत्रपुरा पढ्नुहोस
अध्यन/असाधारण विदा सम्बन्धी विवरणपुरा पढ्नुहोस
नि.से.नि. २०५० को नियम १०० को समितिको सिफारिस वारेपुरा पढ्नुहोस
नाता प्रमाणित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पुरा पढ्नुहोस
पहिलेको सेवा अवधि गणना सम्बन्धमापुरा पढ्नुहोस
युजर लगईन र पासवर्ड सम्बन्धमापुरा पढ्नुहोस
पि. आई. एस. को सामान्य प्रयोगकर्ता कसरी बनाउने ? पुरा पढ्नुहोस
तलबी प्रतिवेदन पारित तथा ग्रेड एकिन गर्ने सम्बन्धि सूचना पुरा पढ्नुहोस
वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) फाराम र निवृत्तभरण माग फारामको ढाँचा परिवर्तन भएको सूचना पुरा पढ्नुहोस
अनिवार्य तथा स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको म.ले.प.फा.नं.४२ वा नि.से.नि.२०५० को अनुसुची ११ मा उपपुरा पढ्नुहोस
कर्मचारीको संचित घर तथा विरामी विदाको विवरण सम्बन्धी परिपत्रपुरा पढ्नुहोस
परिपत्र सम्बन्धमापुरा पढ्नुहोस
समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाेमा जरिवाना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनापुरा पढ्नुहोस
समयमा सम्पत्ति विवरण दाखिला छुट भई जरिवानामा परी पूनः दाखिला गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी सवै सार्वपुरा पढ्नुहोस
बसाई सराई सम्बन्धमापुरा पढ्नुहोस
सिटराेल फाराम दर्ता तथा प्रमाणित गर्न चाहिने कागजातहरुपुरा पढ्नुहोस
किताबखानाको सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने बारे |पुरा पढ्नुहोस
सिटरोल अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनापुरा पढ्नुहोस
आफ्नो पि.आई.एस. हेर्ने तरिका
सिटरोल दर्ता तथा वैयक्तिक विवरण (PIS) अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जानकारी
तलबी प्रतिवेदन समयमै पारित गराउनुहोस्
 
संक्षिप्त परिचय
उद्देश्य एवं कार्यहरु
महानिर्देशकको अनुरोध
डाउनलोड गर्नुहोस
जानकारीहरु
सूचनाहरु
आफ्नो पि.आई.एस. हेर्ने तरिका
पुरा पढ्नुहोस
सिटरोल दर्ता तथा वैयक्तिक विवरण (pis) अद्यावधिकीकरण गर्ने सम्बन्धी विस्तृत जानकारीः 
पुरा पढ्नुहोस
आ.व.२०७४/७५ को तलवी प्रतिवेदन समयमै पारित गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध छ । परिमार्जित फाराम डाउनलोड गर्न तथा थप जानकारीका लागि "पुरा पढ्नुहोस" मा क्लिक गर्नुहोस् ।
पुरा पढ्नुहोस
मनमाया भट्टराई पंगेनी महा-निर्देशक
राजेन्द्र प्रसाद पराजुली निर्देशक सूचना अधिकारी
Result
निजामती किताबखानाको लागि टहरा निर्माण सम्बन्धि शिरदन्दी दरभाउपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना
सूचनाको हकसम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण
सिटरोल दर्ता तथा वैयक्तिक विवरण (PIS) अद्यावधिकीकरण गर्ने सम्बन्धी विस्तृत जानकारीः
यात्रा सङ्ख्या
दरबन्दी सम्बन्धी जानकारी
सिटरोल सम्बन्धी जानकारी
एस एम एस सम्बन्धी जानकारी
मोवाइल एप सम्बन्धी जानकारी

Whois Information


In this section, you can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations.

HTTP Header Analysis


HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server. Http Headers of Pis.gov.np

Status-Code: 200
Response Time: 1614
Date Wed, 31 Jan 2018 10:23:47 GMT
Server Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4
X-Powered-By PHP/5.5.32
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Set-Cookie ci_session=a%3A4%3A%7Bs%3A10%3A%22session_id%22%3Bs%3A32%3A%22c111d21c69d8654ce5e87081f373987f%22%3Bs%3A10%3A%22ip_address%22%3Bs%3A12%3A%22159.89.6.206%22%3Bs%3A10%3A%22user_agent%22%3Bs%3A50%3A%22Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.1%3B+WOW64%29+AppleWebKit%2F53%22%3Bs%3A13%3A%22last_activity%22%3Bs%3A10%3A%221517394227%22%3B%7Dc1a0d4cce49935dce4d4ea9164e94a9b; expires=Wed, 31-Jan-2018 12:23:47 GMT; Max-Age=7200; path=/ ci_session=a%3A4%3A%7Bs%3A10%3A%22session_id%22%3Bs%3A32%3A%22c111d21c69d8654ce5e87081f373987f%22%3Bs%3A10%3A%22ip_address%22%3Bs%3A12%3A%22159.89.6.206%22%3Bs%3A10%3A%22user_agent%22%3Bs%3A50%3A%22Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.1%3B+WOW64%29+AppleWebKit%2F53%22%3Bs%3A13%3A%22last_activity%22%3Bs%3A10%3A%221517394227%22%3B%7Dc1a0d4cce49935dce4d4ea9164e94a9b; expires=Wed, 31-Jan-2018 12:23:47 GMT; Max-Age=7200; path=/ ci_session=a%3A4%3A%7Bs%3A10%3A%22session_id%22%3Bs%3A32%3A%22c111d21c69d8654ce5e87081f373987f%22%3Bs%3A10%3A%22ip_address%22%3Bs%3A12%3A%22159.89.6.206%22%3Bs%3A10%3A%22user_agent%22%3Bs%3A50%3A%22Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.1%3B+WOW64%29+AppleWebKit%2F53%22%3Bs%3A13%3A%22last_activity%22%3Bs%3A10%3A%221517394227%22%3B%7Dc1a0d4cce49935dce4d4ea9164e94a9b; expires=Wed, 31-Jan-2018 12:23:47 GMT; Max-Age=7200; path=/ ci_session=a%3A4%3A%7Bs%3A10%3A%22session_id%22%3Bs%3A32%3A%22c111d21c69d8654ce5e87081f373987f%22%3Bs%3A10%3A%22ip_address%22%3Bs%3A12%3A%22159.89.6.206%22%3Bs%3A10%3A%22user_agent%22%3Bs%3A50%3A%22Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.1%3B+WOW64%29+AppleWebKit%2F53%22%3Bs%3A13%3A%22last_activity%22%3Bs%3A10%3A%221517394227%22%3B%7Dc1a0d4cce49935dce4d4ea9164e94a9b; expires=Wed, 31-Jan-2018 12:23:47 GMT; Max-Age=7200; path=/ f5_cspm=1234;
Go to top

Reverse Ip

Websites hosted with same IP Address

Favicon of soce.gov.np soce.gov.np Office of the Controller of Examinations (OCE) | Sanothimi, Bhaktapur,...
Favicon of nec.gov.np nec.gov.np
Favicon of nepalgov.gov.np nepalgov.gov.np
Favicon of doe.gov.np doe.gov.np
Favicon of dnpwc.gov.np dnpwc.gov.np

Similars

Favicon of pis.org.pl pis.org.pl Prawo i Sprawiedliwość
Favicon of pis.co.il pis.co.il פסגת זאב
Favicon of pis.hr pis.hr PIS d.o.o. Varaždin
Favicon of pis.com.hr pis.com.hr Plinara istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci
Favicon of pis.az pis.az wap.GECEM.az Seviyyeli, Dini, Medeni, Exlaqli, En Yaxsi Tanisliq, Nomr...
Favicon of pis.cc pis.cc 403 Error - Forbidden
Favicon of pis.rs pis.rs Poslovni Informacioni Sistemi - Dobrodošli na zvaničnu Internet prezen...
Favicon of pis.sk pis.sk Prešovský Informačný Server | PIS.sk
Favicon of pis.kolobrzeg.pl pis.kolobrzeg.pl Prawo i Sprawiedliwość
Favicon of pis.pub pis.pub 域名售卖
More >>
More Less
More Less