Favicon of namava.com Namava.com namava.com | سايت ايران نماوای سرزمين

About namava.com


namava.com is 4 years old. It has 1637064 rank value in the world ranking by Alexa data. SLD (Second Level Domain) length seems appropriate for SEO and brand-friendly. Domain TLD (Top Level Domain) is com IP address is 136.243.68.126.

namava.com hosted in Germany accessing to Internet through Hetzner Online GmbH (Internet Service Provider) registered by RealTime Register BV on 06-08-2014 hosted with Apache.

  • Last Updated 4 months ago
IP Address: 136.243.68.126
Country: Germany (DE)
Page Speed: 98%
Domain Age: 4
Alexarank: #1637064
Created Date: 06-08-2014
Updated Date: 16-01-2018
Meta Title: namava.com | سايت ايران نماوای سرزمين

Server Location


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service has found where is host namava.com . hosted in Germany and accessing the internet through Hetzner Online GmbH .

Latitude: 51.2993
Longitude: 9.491
Timezone: Europe/Berlin
Country: Germany (DE)

DNS Records


DNS (Domain Name System) is a system that converts human-readable website names into computer-readable numeric IP addresses.

A record assigned to 136.243.68.126 for namava.com

Host Type TTL Class Other
namava.com. NS 86331 IN ns1.raydomain.com.
namava.com. MX 14331 IN 0 namava.com.
namava.com. TXT 14331 IN "v=spf1 +a +mx +ip4:136.243.68.85 ~all"
namava.com. A 14331 IN 136.243.68.126
namava.com. SOA 86331 IN ns1.raydomain.com. talahosting.gmail.com. 2017041500 3600 7200 1209600 86400
namava.com. NS 86331 IN ns2.raydomain.com.

Whois Information


In this section, you can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations.

namava.com has 4 years old. namava.com registered by RealTime Register BV.

Registrar Name: RealTime Register BV
Created Date: 06/08/2014
Updated Date: 16/01/2018

HTTP Header Analysis


HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called Apache containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server. Http Headers of Namava.com

Status-Code: 200
Response Time: 25
Date Thu, 25 Jan 2018 10:51:05 GMT
Server Apache
Last-Modified Sun, 25 Dec 2016 15:23:07 GMT
Accept-Ranges bytes
Cache-Control max-age=0
Expires Thu, 25 Jan 2018 10:51:05 GMT
Vary Accept-Encoding
Content-Encoding gzip
Keep-Alive timeout=5, max=100
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html; charset=utf-8
Go to top

Reverse Ip

Websites hosted with same IP Address

Favicon of sazande.com sazande.com This Domain For Sale
Favicon of carpetkerman.com carpetkerman.com فرش الماس کویر کرمان | Almas Kavir Carpet
Favicon of abecx.com abecx.com abecx Inc.
Favicon of daneshco.com daneshco.com This Domain For Sale
Favicon of fararou.com fararou.com This Domain For Sale
Favicon of amirs.eu amirs.eu Amir Khorsandi
Favicon of mahweb.ir mahweb.ir
Favicon of negarinhost.net negarinhost.net کانون تبلیغات نگارین|نگارین هاست
Favicon of maadhesab.com maadhesab.com Index of /
Favicon of mohsennet.ir mohsennet.ir شرکت فرا رایانش هما اسپرلوس | فناوری-شبکه
More >>
More Less
More Less
More Less